7722

Muziek

Job Greuter & Peggy Loch

METAMOORFOSE

Koop tickets

METAMOORFOSE is een prikkel- en geluidsarm theatraal concert over het omgaan met een onbekende verandering. Hoe verwoord je iets waar geen woorden voor zijn? Hoe kun je aanwijzen wat onzichtbaar is? Hoe ga je om met een grote, onzichtbare verandering waar je zelf geen grip op kunt krijgen?

In vijf monologen en vijf gezongen muziekstukken wordt een antwoord op deze vragen gezocht. In samenwerking met diverse zorg- en culturele instanties wordt met METAMOORFOSE een veilige, toegespitste ingang geboden tot een grote groep buitengesloten cultuurbezoekers. Het doel is om daarmee op een zo breed mogelijk vlak verbinding te creëren - voor prikkelgevoelige mensen met zichzelf, met de mensen in hun omgeving (en vice versa) en met de wereld om hen heen.

Het concert is specifiek gemaakt voor mensen met hyperacusis (extreme overgevoeligheid voor geluid). Naast deze primaire doelgroep is de voorstelling ook zeer geschikt voor de bredere groep van prikkel-gevoelige mensen (en uiteraard ook voor regulier publiek). Daarmee speelt het project in op een lopende inclusiviteit-problematiek, waarbij deze doelgroep eindelijk weer toegang krijgt tot muziek, theater en cultuur.

Kijk voor meer info over onze algemene toegankelijkheid op deze pagina.

Uitgebreide info over dit prikkelarme bezoek vind je via deze pagina.

Concept, acteur en componist Job Greuter
Zang IMMIX Vocal Ensemble
Aanvullend materiaal Ruben Grevelink, Jobbe Hoebink & Jesse van der Wel
Productie Peggy Loch
Choreografie en staging Roman Brasser