Privacy verklaring

Privacy verklaring

MIMIK is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we vastleggen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen.

Als je vragen hebt over onderstaande, kun je contact met ons opnemen via privacy@mimik.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
MIMIK biedt een aantal diensten aan. Hieronder beschrijven we per dienst welke gegevens we van je vastleggen.

Je bezoekt onze website: IP-adres, apparaat gegevens en bezoekgegevens.
✓ Je ontvangt onze nieuwsbrief: e-mailadres, naam en leesgegevens.
✓ Je koopt een kaartje: bij het kopen van een kaartje maak je een profiel aan. Hiervoor vragen we je e-mailadres, wachtwoord en telefoonnummer.
✓ Je bent vriend van MIMIK: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, vriendenpasnummer en bezoekhistorie. Als je een incassomachtiging aan ons hebt afgegeven, bewaren we ook je bankgegevens.
✓ Je belt of e-mailt ons: naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we deze persoonsgegevens?
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden:

Het verbeteren van onze website en onze dienstverlening. Grondslag: gerechtvaardigd belang.
Het toezenden van de nieuwsbrief met het programma en andere acties en promoties. Het verbeteren van deze nieuwsbrief. Grondslag: toestemming.
Het toesturen van je kaartje en het telefonisch contact opnemen in geval van calamiteiten. Grondslag: uitvoering van een overeenkomst.
Het vaststellen van de identiteit van de vriendenpashouder, het toesturen van papieren marketing-uitingen, het telefonisch contact opnemen, het vaststellen dat slechts één kaart per voorstelling per vriendenpas gekocht wordt. Het kunnen incasseren van de vriendenpasbijdrage. Grondslag: uitvoering van een overeenkomst.
Het beantwoorden van je telefoongesprek of e-mail. Grondslag: gerechtvaardigd belang.
✓ Het telefonisch contact openemen in geval van coronabesmettingen. Grondslag: uitvoering van een overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MIMIK heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@mimik.nl, dan verwijderen wij deze informatie, voor zover dat binnen onze macht ligt.

Hoe worden mijn gegevens bewaard en wie heeft toegang tot mijn gegevens?
De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. MIMIK deelt jouw persoonsgegevens alleen met verscheidene derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met bedrijven die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst af.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
MIMIK neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het vermoeden hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@mimik.nl.

Cookies
MIMIK maakt gebruik van cookies om de website goed te laten werken. Als je een kaartje koopt via de website, worden daarnaast technische en functionele cookies geplaatst om jouw bestelling te verwerken.

Bewaartermijn
✓ Deze serverlogs worden een jaar bewaard.
✓ Je gegevens worden verwijderd op het moment dat je je afmeldt voor de nieuwsbrief door middel van de afmeld-link in de nieuwsbrief.
✓ Je kunt zelf je profiel verwijderen, dan worden je gegevens geanonimiseerd. Indien je je profiel langer dan 3 jaar niet gebruikt, wordt het automatisch verwijderd en de gegevens geanonimiseerd.
✓ Indien een vriendenpas langer dan een jaar niet meer geldig is, worden de persoonsgegevens van deze vriendenpashouder geanonimiseerd.
✓ Deze gegevens bewaren we niet langer dan voor het contact noodzakelijk is.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@mimik.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door jou is gedaan, kunnen we je enkele vragen stellen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Geldigheid van deze privacyverklaring
Op onze website vind je altijd de actuele privacyverklaring, let hiervoor op de datum onderaan deze verklaring.

Klacht indienen
Als je vindt dat MIMIK niet goed omgaat met jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact
Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

MIMIK
Achter de Muren Vispoort 10
7411 SL Deventer
0570-618822
privacy@mimik.nl
 

Deventer, 17 juli 2018