3996

MIMIK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

 

 1. Legitimatie tonen is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je  ID mee.
 2. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, heeft de directie van MIMIK ten alle tijden het recht om je de toegang te ontzeggen.
 3. Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 4. Het is niet toegestaan zelf drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 5. Voor jouw en onze veiligheid maakt MIMIK gebruik van beveiligingscamera's met bandopnamen. Iedereen die MIMIK bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 6. Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is in deze gevallen verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
 7. Wij kunnen het gebruik van de garderobe verplichten.
 8. Het is niet toegestaan om tassen mee te nemen in de zaal.
 9. Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen.
 10. De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.
 11. Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben na 23:00 uur geen toegang (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 12. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum adviesleeftijd van 14 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 13. Het is in alle ruimtes van MIMIK verboden om te roken. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plekken.
 14. Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden
 15. Het gebruik van professionele opnameapparatuur is niet toegestaan. Onder professionele foto- en film apparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen, spiegelreflex -en GoPro camera's.
 16. Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is verboden.
 17. Het is verboden in of om MIMIK goederen te verhandelen.
 18. Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.
 19. Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geen tabak verkocht, bezoekers < 25 jaar dienen zich te legitimeren.
 20. Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.
 21. Betalen voor toiletgebruik is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
 22. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.
 23. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
 24. Ongewenste intimiteiten worden absoluut niet getolereerd.
 25. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
 26. Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld.
 27. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kunt je die schriftelijk bij de directie van MIMIK melden. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht'.
 28. MIMIK kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat MIMIK of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Bekijk ons overige programma

Agenda
Bekijk ons overige programma

Nieuws

Weekoverzicht 9 t/m 15 februari
ma 06-02-2023

Weekoverzicht 9 t/m 15 februari

Bekijk het film en theaterprogramma van deze week! 

Weekoverzicht 2 t/m 8 februari
ma 30-01-2023

Weekoverzicht 2 t/m 8 februari

Bekijk het film en theaterprogramma van deze week! 

Weekoverzicht 26 januari t/m 1 februari
ma 23-01-2023

Weekoverzicht 26 januari t/m 1 februari

Bekijk het film en theaterprogramma van deze week! 

Weekoverzicht 19 t/m 25 januari
ma 16-01-2023

Weekoverzicht 19 t/m 25 januari

Bekijk het film en theaterprogramma van deze week!