Huisregels MIMIK

Huisregels MIMIK

MIMIK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

Voor uw en onze veiligheid kunnen wij onze medewerkers belasten met de controle op naleving van de huisregels. Zij treden op namens de directie van MIMIK en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzingen die je onverwijld dient op te volgen. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels hebben directie, teamleider en/of medewerkers van MIMIK te allen tijde het recht om je de toegang te ontzeggen.

Deze huisregels gelden voor alle ruimtes binnen het gebouw van MIMIK, inclusief de horecaruimtes en de terrassen. 

1. MIMIK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiele of immateriële schade.
2. Bij moedwillig aanbrengen van schade en in gevallen van ontvreemding stelt MIMIK je aansprakelijk voor reparatie- en/of vernieuwingskosten.
3. Personen die duidelijk onder invloed van drank of drugs zijn wordt de toegang geweigerd.
4. MIMIK behoudt zich het recht voor gasten te weigeren op basis van ongepast gedrag, alsmede niet correcte kleding en/of uiterlijke verzorging.
5. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. Indien daartoe aanleiding is, zullen wij direct aangifte doen bij de politie.
6. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
7. Ongewenste intimiteiten worden absoluut niet getolereerd.
8. Legitimatie tonen is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je  ID mee.
9. Voor je eigen veiligheid en die van anderen dien je instructies van het personeel op te volgen.
10. Het is niet toegestaan zelf drank of etenswaren mee naar binnen te nemen. 
11. Voor jouw en onze veiligheid maakt MIMIK gebruik van beveiligingscamera's met bandopnamen. Iedereen die MIMIK bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. 
12. Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is in deze gevallen verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
13. Wij kunnen het gebruik van de garderobe verplichten.
14. Medewerkers kunnen het verbieden om tassen mee te nemen in de zaal.
15. Met uitzondering van geleide- c.q. hulphonden in het algemeen is het verboden huisdieren mee naar binnen te nemen.
16. De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.
17. De garderobe is onbewaakt, gebruik daarvan is nadrukkelijk voor eigen risico.
18. Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben na 23:00 uur geen toegang (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
19. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum adviesleeftijd van 16 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
20. Het is in alle ruimtes van MIMIK verboden om te roken. Ook e-cigarettes vallen onder de tabakswet.
21. Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden
22. Het gebruik van (professionele) opnameapparatuur is zonder afspraak niet toegestaan. 
23. Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is verboden.
24. Het is verboden in of om MIMIK goederen te verhandelen.
25. Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.
26. Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken bezoekers < 25 jaar dienen zich te kunnen legitimeren. 
27. Consumptie in de horecaruimtes en op het terras is verplicht. 
28. Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen tenzij het voor gebruik op het terras bestemd is. 
29. Op het terras is het alleen toegestaan consumpties te nuttigen binnen de terrasgrenzen.
30. In alle gevallen van mogelijke overlast voor de omgeving wordt u verzocht de zaak en/of het terras te verlaten.
31. In de filmzalen of in het geval van het optreden van een artiest, band of DJ kan het zijn dat er meer dan 85DB(a) aan geluid wordt geproduceerd. MIMIK accepteert in geen enkel geval aansprakelijkheid voor gehoorschade. Wij adviseren je dan ook nadrukkelijk gehoorbeschermers te gebruiken.
32. Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijk toestemming verkregen zijn. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming posters, affiches, stickers of doeken op te hangen. 
33. Betalen voor toiletgebruik is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd. 
34. Bij overtredingen en misdrijven wordt direct de politie ingeschakeld en wordt er aangifte gedaan.
35. MIMIK kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat MIMIK of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
36. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kunt je die schriftelijk bij de directie van MIMIK melden. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht'.

Bekijk ons programma

Agenda
Bekijk ons programma

Nieuws

Weekoverzicht 11 t/m 17 juli
di 09-07-2024

Weekoverzicht 11 t/m 17 juli

Bekijk nu ons nieuwe film en theaterprogramma van deze week!

Weekoverzicht 4 t/m 10 juli
di 02-07-2024

Weekoverzicht 4 t/m 10 juli

Bekijk nu ons nieuwe film en theaterprogramma van deze week!

Vrijwilligersdag zondag 7 juli
ma 01-07-2024

Vrijwilligersdag zondag 7 juli

Zondagmiddag draaien er geen films in MIMIK

Weekoverzicht 27 juni t/m 3 juli
ma 24-06-2024

Weekoverzicht 27 juni t/m 3 juli

Bekijk nu ons nieuwe film en theaterprogramma van deze week!