Huisregels

Huisregels

Welkom bij MIMIK

MIMIK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden geacht kennis te hebben genomen van deze huisregels.

Voor jouw en onze veiligheid controleren onze medewerkers de naleving van deze huisregels. Zij treden op namens MIMIK en zijn bevoegd tot het geven van aanwijzingen die je onverwijld dient op te volgen. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels hebben medewerkers van MIMIK te allen tijde het recht om je de toegang te ontzeggen. Deze huisregels gelden voor alle ruimtes binnen het gebouw van MIMIK, inclusief de horecaruimtes en de terrassen.

1.      Personen die duidelijk onder invloed van drank of drugs zijn, wordt de toegang geweigerd.

2.      Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.

3.      Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

4.      Ongewenste intimiteiten worden absoluut niet getolereerd.

5.      Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.

6.      Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs zijn verboden.

7.      MIMIK kan bezoekers de toegang weigeren op basis van ongepast gedrag, niet correcte kleding en/of uiterlijke verzorging.

8.      Het is in alle ruimtes van MIMIK, op het balkon en op het terras verboden om te roken. Ook e-sigaretten vallen onder dit verbod.

9.      Het is niet toegestaan zelf drank of etenswaren mee naar binnen te nemen en/of te nuttigen. 

10.  Het is niet toegestaan om huisdieren mee naar binnen te nemen, met uitzondering van geleide- c.q. hulpdieren.

11.  Legitimatie tonen is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.

12.  Voor jouw en onze veiligheid maakt MIMIK gebruik van beveiligingscamera's met bandopnamen. Iedereen die MIMIK bezoekt, stemt in met het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. 

13.  Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is in deze gevallen verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.

14.  Bij overtredingen en misdrijven wordt direct de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

15.  MIMIK kan het gebruik van de garderobe verplichten.

16.  Medewerkers kunnen het verbieden om tassen mee te nemen in de zaal.

17.  MIMIK is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.

18.  MIMIK sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid uit voor eventuele directe en/of indirecte schade van bezoekers. 

19.  Bij moedwillig aanbrengen van schade en in gevallen van ontvreemding zal MIMIK bezoekers aansprakelijk houden voor al haar schade, waaronder eventuele reparatie- en/of vernieuwingskosten.

20.  Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum leeftijd van 12 jaar. Een begeleider van kinderen jonger dan 12 jaar is minimaal 18 jaar.

21.  Het gebruik van (professionele) opnameapparatuur is zonder schriftelijke toestemming van MIMIK niet toegestaan. 

22.  Je wordt geacht tijdens een voorstelling je mobiele telefoon uit of in stille modus te zetten.

23.  In verband met auteursrechten is het niet toegestaan tijdens een voorstelling foto-, video-, of geluidsopnames te maken, tenzij hier schriftelijke toestemming voor is gegeven.

24.  Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken, bezoekers jonger dan 25 jaar dienen hun legitimatie te laten zien bij het bestellen van alcoholische drank.

25.  Bij plaatsnemen in de horecaruimtes of op het terras is consumptie verplicht. 

26.  Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen tenzij het voor gebruik op het terras bestemd is. 

27.  Op het terras is het alleen toegestaan consumpties te nuttigen binnen de terrasgrenzen.

28.  In alle gevallen van mogelijke overlast voor de omgeving kan je worden verzocht om het pand en/of het terras te verlaten. Hieraan moet je meewerken.

29.  In de filmzalen of in het geval van het optreden van een artiest, band of DJ kan het zijn dat er meer dan 85DB(a) aan geluid wordt geproduceerd. MIMIK is niet aansprakelijk voor gehoorschade. Wij adviseren je dan ook nadrukkelijk gehoorbeschermers te gebruiken.

30.  Het is verboden om in of rondom MIMIK goederen te verhandelen.

31.  Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijk toestemming verkregen zijn. 

32.  Betalen voor toiletgebruik is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd. 

Contact

Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk melden via info@mimik.nl. Klachten dienen binnen drie werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht'.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Stay up-to-date

Mis niets
Stay up-to-date

Nieuws

Weekoverzicht 6 t/m 12 juni
di 04-06-2024

Weekoverzicht 6 t/m 12 juni

Bekijk nu ons nieuwe film en theaterprogramma van deze week!

Campagne Geen hogere BTW
ma 03-06-2024

Campagne Geen hogere BTW

Campagne #geenhogereBTW

Naar MIMIK tijdens de Zomerkermis
ma 27-05-2024

Naar MIMIK tijdens de Zomerkermis

Bereikbaarheid en parkeren MIMIK tijdens de Zomerkermis

Weekoverzicht 30 mei t/m 5 juni
ma 27-05-2024

Weekoverzicht 30 mei t/m 5 juni

Bekijk nu ons nieuwe film en theaterprogramma van deze week!